בלייק פריידי

החזר של עד 100%

ההטבה עד ל-28.11.2022
ההטבה עד ל-28.11.2022
ההטבה עד ל-28.11.2022
ההטבה עד ל-28.11.2022
ההטבה עד ל-28.11.2022
ההטבה עד ל-28.11.2022

(pancakeswap) למי שרוכש ישירות בבורסה
לאחר ביצוע הרכישה יש לשלוח צילום מסך
 contact@meta xs.com :לכתובת מייל
בצירוף כתובת ארנק ותקבלו את הבונוס עד 72 שעות